WNIOSKI:

1.

Wniosek o udzielenie dziecku pomocy (psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej).

 • Wniosek o udzielenie dziecku pomocy dotyczy:
  • przeprowadzenia badania diagnostycznego,
  • przyjęcia dziecka na terapię (pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną, zajęcia grupowe, inną ...),
  • udzielenia porady, konsultacji.
Pobierz druk
2.

Wniosek o wydanie opinii, w tym w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia (wniosek składany dopiero po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej).

 • Opinia zawiera: określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka/ucznia, opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka/ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii, stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz jego uzasadnienie, wskazania dla nauczycieli i rodziców dotyczące pracy z dzieckiem.
Pobierz druk
3.

Wniosek o wydanie informacji o wynikach badań psychologiczno-pedagogicznych.

 • Tylko informacja o wynikach badań bez dalszych wskazań do pracy dla nauczycieli i rodziców.
Pobierz druk
4.

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.

 • Wniosek kierowany do poradni przez dyrektora przedszkola, szkoły, placówki.
Pobierz druk

WNIOSKI DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI I INNE DRUKI NA POTRZEBY ZESPOŁU:

1.
Wniosek o wydanie orzeczenia (o potrzebie kształcenia specjalnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego, nauczania indywidualnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Pobierz druk
2.
Druk zaświadczenia lekarskiego - w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
Pobierz druk
3.
Druk zaświadczenia okulistycznego - lekarza okulisty - w przypadku ubiegania się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka/ucznia słabowidzącego/niewidomego.
Pobierz druk
4.
Opinia nauczyciela dotycząca organizacji i przebiegu nauczania indywidualnego - dotyczy ucznia, który kontynuuje nauczanie indywidualne w kolejnym roku szkolnym.
Pobierz druk

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA:

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej "zindywidualizowaną ścieżką", są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
1.
Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w celu objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia
Pobierz druk
2.
Druk zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1 w celu objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
Pobierz druk

INNE DRUKI:

1.
Upoważnienie do odbioru opinii/orzeczenia.
Pobierz druk
2.
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia dotyczące przekazania dokumentacji diagnostycznej po przeprowadzonych wcześniej badaniach psychologiczno-pedagogicznych w innej poradni do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, ul. Fabryczna 1.
Pobierz druk
3.
Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osobowych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku w związnu z realizowaniem przez nich celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci (NOWE 25.05.2018 r.).
Pobierz druk

OPINIE NAUCZYCIELI:

1.
Opinia nauczyciela o uczniu kierowanym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Pobierz druk
2.
Opinia nauczyciela-polonisty o uczniu kierownym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej z powodu trudności w nauce czytania i pisania.
Pobierz druk
3.
Opinia nauczyciela przedszkola o dziecku kierowanym na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Pobierz druk
Kontakt
Adres
ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
Kontakt
tel.(fax) 59 8456085
tel. 571 381 158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Pon – Pt
  8.00 – 18.00
 • Sb– Ndz
  nieczynne
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
© All rights reserved.
Designed by DJ-Extensions.