Rodzaje rozpatrywanych spraw

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie oraz zagrożonej niedostosowaniem społecznym, wymagającej stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • słabowidzącym i niewidomym,
 • słabosłyszącym i niesłyszącym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 • z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługuje także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wydawane jest dla dzieci i młodzieży od 3 do 25 roku życia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim .

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego i o potrzebie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego dla dzieci i uczniów, którym stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola (oddziału przedszkolnego) wydaje Zespół Orzekający w Poradni:

 • na wniosek rodziców/opiekunów prawnych,
 • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza (specjalisty) o stanie zdrowia dziecka i wskazaniach utrudniających mu lub uniemożliwiających uczęszczanie do szkoły, z określeniem czasu trwania nauczania indywidualnego (nie krócej niż 30 dni).

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 7869
Kontakt
Adres
ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
Kontakt
tel.(fax) 59 8456085
tel. 571 381 158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Pon – Pt
  8.00 – 18.00
 • Sb– Ndz
  nieczynne
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
© All rights reserved.
Designed by DJ-Extensions.