• dzieci poziom
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku jest placówką publiczną.
 • Siedziba poradni znajduje się przy ul. Fabrycznej 1 w Słupsku.
 • Organem prowadzącym poradnię jest  Rada Powiatu  Słupskiego.
 • Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 • Poradnia udziela pomocy dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły, a mieszkają na terenie działania poradni, uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby znajdują się na tym terenie.
 • Na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnia może udzielać pomocy dzieciom, które jeszcze nie uczęszczają do szkoły i nie mieszkają na terenie działania poradni, uczniom, ich rodzicom (opiekunom) oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, których siedziby nie znajduję się na tym terenie.
 • Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
 • Budynek poradni dostosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

poradniaPlacówka została powołana przez Koszaliński Oddział TPD we wrześniu 1961 r. W latach 1965 - 1993 funkcjonowała pod nazwą Rejonowa Poradnia Wychowawczo - Zawodowa. W 1993 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.06.1993 r., decyzją ówczesnego Kuratora Oświaty w Słupsku, została przemianowana w Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną. Od 1 stycznia 1994 r. otrzymała status samodzielnej jednostki budżetowej.

W okresie ponad pięćdziesięcioletniej działalności placówka systematycznie rozwijała się. Powiększał się zespół pracowników, poprawiały się warunki lokalowe i wyposażenie w pomoce do pracy diagnostycznej i terapeutycznej, wzbogacał zakres usług. W 1999 r. organem prowadzącym Poradnię stała się Rada Powiatu Słupskiego. Znacząco zmienił się rejon działania. Placówka przejęła opiekę nad dziećmi i młodzieżą zamieszkałą i uczącą się na terenach wiejskich. W grudniu 2000 r. placówka została przeniesiona z budynku przy ul. Jaracza 18 do nowej siedziby - budynku przy ul. Fabrycznej 1. Powstały dogodniejsze, niż dotychczas warunki do pracy pedagogicznej i administracyjnej. Nowe usytuowanie pozwoliło również na dalszy rozwój placówki. W maju 2001 r. uchwałą Rady Powiatu Słupskiego podjęto decyzję o reorganizacji poradnictwa w powiecie słupskim. Połączone zostały zespoły pracowników dotychczas działających Poradni w Słupsku i w Ustce.  Obecnie w Poradni pracuje 24 pracowników pedagogicznych oraz - 6 administracji i obsługi. Wszyscy zatrudnieni tu specjaliści prezentują wysokie kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, logopedii. Systematycznie uczestniczą w licznych szkoleniach, warsztatach, kursach, treningach, zjazdach i konferencjach podnoszących umiejętności zawodowe. Współpracują z pracownikami naukowymi Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz innymi przedstawicielami wyspecjalizowanych instytucji, organizacji, stowarzyszeń.

opr. mgr Renata Żukowska

 • Ostatnio zmienione .
 • Kliknięć: 12580
Kontakt
Adres
ul. Fabryczna 1
76-200 Słupsk
Kontakt
tel.(fax) 59 8456085
tel. 571 381 158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny otwarcia
 • Pon – Pt
  8.00 – 18.00
 • Sb– Ndz
  nieczynne
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
© All rights reserved.
Designed by DJ-Extensions.