Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego Poradni

w roku szkolnym 2019/2020

tiny 

 Wszystkie posiedzenia Zespołu rozpoczynają się
o godz. 1100  w piątki, w gabinecie dyrektor poradni.

 6, 13, 27 września 2019 r.

11, 25 października 2019 r.

8, 22 listopada 2019 r.

6, 20 grudnia 2019 r.

17, 31 stycznia 2020 r.

14, 28 lutego 2020 r.

13, 27 marca 2020 r.

3, 17 kwietnia 2020 r.

8, 22 maja 2020 r.

5, 19, 26 czerwca 2020 r.

10, 17 lipca 2020 r.

21, 28 sierpnia 2020 r.

 tiny

W razie potrzeby dyrektor poradni może zwołać dodatkowe posiedzenie.