Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

INFORMACJE

 Plakat - edukacja włączająca MEN


pdf 

Edukacja włączająca - priorytetem działań MEN.

- link do informacji na stronie MEN
opublikowano 29 sierpnia 2018 r.


 

 Organizacja kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - działania MEN skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

- link do informacji na stronie MEN
opublikowano 23 lipca 2018 r.


 

Edukacja włączająca - odpowiedzi MEN na najważniejsze pytania,

- link do informacji na stronie MEN
opublikowano 23 lipca 2018 r.


 

Kształcenie specjalne - propozycje arkuszy IPET, WOPFU (druki do pobrania)

opublikowano 8 listopada 2017 r.

 

 

 IPET - indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny word
WOPFU - wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia
word
   

PUBLIKACJE

Opublikowany został na stronie ORE poradnik dla dyrektorów
"Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji
w świetle nowych przepisów prawa oświatowego"

opublikowano 21 listopada 2017 r.

pdf 
   

KONFERENCJE (materiały, prezentacje)