foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Rozwój percepcji i wokalizacji 
w wieku niemowlęcym

1-2 tydzień życia: Występuje krzyk oraz inne dźwięki nieokreślone, które wydawane są przypadkowo.
1-2 miesiąc życia: Występuje krzyk oraz dźwięki nieartykułowane takie jak: postękiwanie, sapanie, mlaski, pisk, pochrząkiwanie. Pojawiają się także dźwięki podobne do artykułowanych o dużej zmienności i różnorodności. Pojawiają się również reakcje orientacyjne na dźwięki mowy ludzkiej. Dziecko grucha w stanach zadowolenia i nasycenia. Przeważają dźwięki gardłowe (k, g) oraz samogłoski przednie (i, u).
3-4 miesiąc życia: Gruchanie jako składnik reakcji ożywienia na widok osoby dorosłej. Wokalizacje w sytuacjach społecznych.
5 miesiąc życia: Dziecko przejawia wrażliwość na melodię i intonację głosu osób dorosłych. Początki gaworzenia.
6-9 miesiąc życia: Dalszy rozwój gaworzenia. Wzbogacanie zasobu głosek zębowych i wargowych. Powtarzanie sylab. Rozpoznawanie wokalizacji ze względu na stany emocjonalne.
9-11 miesiąc życia: Samonaśladownictwo oraz naśladowanie struktur dźwiękowych pojawiających się w otoczeniu. Rozwój słuchu fonematycznego. Rozumienie pierwszych słów używanych w konkretnych sytuacjach.
11-12 miesiąc: Początki mowy właściwej. Pierwsze słowa. Rozumienie kilkunastu słów i zwrotów w określonych sytuacjach.

Bibliografia:
Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, M. Żebrowska, (red.), Warszawa. PWN

Opracowała:
mgr Magdalena Świtalska

 

Gościmy

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

2022 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved