foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku została wytypowana przez Starostę Słupskiego do realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego dla powiatu słupskiego.

W związku z realizacją rządowego programu „Za życiem”, ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ośrodek zapewnia usługi: fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga, logopedy, oraz koordynuje działania służące wykorzystaniu dostępnych usług.

Wiodący ośrodek:

  • udziela rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych form interdyscyplinarnej pomocy;
  • organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j.);
  • wykonuje pozostałe zadania wynikające z 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych.

Wskazuje się również na konieczność podejmowania przez ośrodek współpracy z pracownikami socjalnymi oraz podmiotami leczniczymi w celu zapewnienia interdyscyplinarnej i kompleksowej pomocy służącej wzmocnionemu oddziaływaniu na dziecko z niepełnosprawnością lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Poradni u dyrektor poradni lub telefonicznie 59 8456085.

graphic2

 Wniosek o udzielenie dziecku pomocy w ramach rządowego programu "Za życiem" - druk do pobrania.

Gościmy

Odwiedza nas 150 gości oraz 0 użytkowników.

2022 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved