Dyrektor poradni:

mgr Jolanta Kamińska - pedagog - logopeda

Wicedyrektor poradni:

mgr Zenon Bereżański - pedagog

Pedagodzy:

mgr Elżbieta Brilowska  (terapeuta integracji sensorycznej)
mgr Joanna Łepek  (terapeuta integracji sensorycznej)
mgr Katarzyna Michalska-Kapela
mgr Agnieszka Morzyńska-Burak  (tyflopedagog)
mgr Jolanta Natora
mgr Luiza Rajkowska (pedagog, doradca zawodowy)
mgr Iwona Rogozińska 
(nieobecna w roku szkolnym 2021/2022)
mgr Agnieszka Szreter (pedagog, doradca zawodowy)
mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk

Psycholodzy:

mgr Michał Bujarski
mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska
mgr Honorata Jamróz
mgr Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
mgr Marta Mossakowska
mgr Katarzyna Oleszkiewicz
Iryna Vatulia

Logopedzi:

ngr Małgorzata Balcerzak-Mirocha (pedagog-logopeda)
mgr Małgorzata Daglis-Hopało
mgr Anna Dąbrowska (pedagog-logopeda) - nieobecna w roku szkolnym 2021/2022
mgr Magdalena Świtalska (pedagog-logopeda)

Fizjoterapeuta:

ngr Ewa Kajkowska