foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Zadania wiodące pracowników poradni

w roku szkolnym 2021/2022

 Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, porady. Prosimy, aby umawiać się na nie telefonicznie.

Imię i nazwisko ZADANIA WIODĄCE
Jolanta Kamińska

Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna, diagnoza pedagogiczna, diagnoza w kierunku specyficznych zaburzeń językowych (SLI), badania przesiewowe w zakresie:Test Pamięci Roboczej (TPR), Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS).
Terapia dzieci w wieku przedszkolnym oraz  z klas I - III z trudnościami w uczeniu się matematyki.
Opiniowanie i orzecznictwo.
Prawo oświatowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Koordynator Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla powiatu słupskiego.
Administrator strony internetowej poradni.

Zenon Bereżański  Orzecznictwo, diagnoza pedagogiczna, warsztaty dla dzieci z ADHD.
PEDAGODZY
Elżbieta Brilowska Wczesne wspomaganie rozwoju. Integracja sensoryczna (diagnoza, terapia, konsultacje i porady, badania przesiewowe, domowy program stymulacji sensorycznej).  OKRO.
Anna Dąbrowska  
 Katarzyna Michalska - Kapela Terapia pedagogiczna uczniów z klas IV - VIII. Diagnoza pedagogiczna. Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia. Porady i konsultacje dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Agnieszka Morzyńska-Burak

Tyflopedagog, diagnoza funkcji wzrokowych, sensomotoryczna terapia widzenia, alternatywne i wspomagające metody komunikacji,  praca z dzieckiem z autyzmem, wczesne wspomaganie rozwoju, OKRO.

 Jolanta Natora Terapia pedagogiczna dzieci młodszych, diagnoza pedagogiczna,  badania przesiewowe w zakresie:Test Pamięci Roboczej (TPR), Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS), porady i konsultacje dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Iwona Rogozińska Terapia pedagogiczna dzieci młodszych. Diagnoza pedagogiczna. Terapia ręki. Konsultacje dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Agnieszka Szreter Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży. Szkoła dla Rodziców.  Praca z dzieckiem z ADHD. Profilaktyka. Konsultacje dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Porady i konsultacje dotyczące trudności wychowawczych. Terapia pedagogiczna.
Agnieszka Wojewoda - Łukowczyk Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia, Trening Zastępowania Agresji. Diagnoza pedagogiczna. Konsultacje dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, porady i konsultacje  dotyczące trudności wychowawczych.
DORADCA ZAWODOWY
Luiza Rajkowska Powiatowy konsultant ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci i młodzieży. Diagnoza predyspozycji i zainteresować edukacyjno-zawodowych. Szkoła dla Rodziców. Profilaktyka - cyberprzemoc. Szkoła dla Rodziców. Porady i konsultacje dotyczące trudności wychowawczych.
Zajęcia z uczniami z klas IV - VIII z trudnościami w uczeniu się matematyki. Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne.
PSYCHOLODZY
MIchał Bujarski Indywidualna pomoc psychologiczna. Warsztaty dla dzieci z ADHD. Profilaktyka.
Danuta Hałasiewicz - Tokarska Indywidualna pomoc psychologiczna. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR).Interwencja kryzysowa. Trening Zastępowania Agresji. Profilaktyka.
Praca z uczniem zdolnym.
Honorata Jamróz Wczesne wspomaganie rozwoju - diagnoza i terapia, OKRO,  diagnoza dzieci z autyzmem z wykorzystaniem ADOS-2, pomoc psychologiczna, wspieranie rodzin z małymi dziećmi.
Jolanta Łaćwik - Kowalczuk Diagnoza psychologiczna dzieci niesłyszących i słabosłyszących, indywidualna pomoc psychologiczna dzieciom i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. Interwencja kryzysowa.
Marta Mossakowska  Wczesne wspomaganie rozwoju - diagnoza i terapia, OKRO, pomoc psychologiczna, wspieranie rodzin z małymi dziećmi.
Katarzyna Oleszkiewicz Indywidualna pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi, w tym lękowymi, arteterapia. Praca z uczniem zdolnym. Terapia funkcji poznawczych (Instrumental Enrichment).
LOGOPEDZI
Małgorzata Daglis - Hopało Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania słuchu (SAT), diagnoza i terapia EEG Biofeedback.
Magdalena Świtalska Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania słuchu (SAT), wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, OKRO. Diagnoza pedagogiczna. Badania przesiewowe w zakresie:Test Pamięci Roboczej (TPR), Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS),

Gościmy

Odwiedza nas 49 gości oraz 0 użytkowników.

2022 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved