foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

     W trosce o pomoc i pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego Minister Edukacji Narodowej i Sportu 11 października 2011 r. wydał rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2013.1257)1). Wczesne wspomaganie rozwoju jest  formą pomocy dzieciom niepełnosprawnym  i ich rodzinom. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

    Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Prowadzą je nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka, m.in. logopeda, psycholog, pedagog, rehabilitant. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia odbywają się zazwyczaj w placówkach – np. w przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych – ale w uzasadnionych przypadkach, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Termin "dziecko niepełnosprawne" oznacza dziecko, u którego lekarz stwierdził nieprawidłowy rozwój, wady wrodzone lub inne upośledzenia, posiadające orzeczenie w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji.

1) Aktualne Rozporzadzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U.2017.1635)

Gościmy

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

2022 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved