Terminy posiedzeń Zespołu Orzekającego Poradni

w roku szkolnym 2018/2019

tiny 

 Wszystkie posiedzenia Zespołu rozpoczynają się
o godz. 1100  w piątki, w gabinecie dyrektor poradni.

 14, 21 września 2018 r.

19, 26 października 2018 r.

9, 23 listopada 2018 r.

14 grudnia 2018 r.

4, 25 stycznia 2019 r.

8, 22 lutego 2019 r.

15, 29 marca 2019 r.

12, 26 kwietnia 2019 r.

10, 24 maja 2019 r.

7, 14, 21 czerwca 2019 r.

12, 19 lipca 2019 r.

23, 30 sierpnia 2019 r.

 

tiny

W razie potrzeby dyrektor poradni może zwołać dodatkowe posiedzenie.