foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.plINFORMACJE, AKTUALNOŚCI

.

Więcej informacji...

DRUKI

Druki wniosków, opinii i inne.

Więcej informacji...

Artykuły, porady

..

Więcej informacji ...

Słowniczek pojęć

.

Więcej informacji ...

Bliżej autystycznego świata

    zrozumiec autyzm Co robić gdy dziecko zachowuje się inaczej niż jego rówieśnicy? Gdy nie reaguje na imię, unika kontaktu wzrokowego, bawi się samotnie, a jego mowa nie rozwija się tak jak u innych dzieci. Możliwe, że te symptomy są oznaką całościowego zaburzenia neurorozwojowego - autyzmu.

     Czym jest autyzm? Jest przede wszystkim zaburzeniem rozwoju i funkcjonowania mózgu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn autyzmu. Przyczyny upatruje się w czynnikach środowiskowych i predyspozycji genetycznej. Według kryteriów diagnostycznych (ICD-10 oraz DSM V) u dziecka z autyzmem obserwuje się zaburzenia dotyczące trzech sfer rozwojowych: umiejętności społecznych, komunikowania się z otoczeniem, sztywnych wzorców zachowań. Każde dziecko autystyczne rozwija się inaczej. Objawy choroby są nasilone w zależności od głębokości zaburzenia. Do rozpoznania autyzmu niezbędne są spotkania z różnymi specjalistami oceniającymi rozwój - psychologiem, oligofrenopedagogiem, logopedą, psychiatrą dziecięcym.

     Jak pomóc dziecku z rozpoznaniem autyzmu? Należy jak najszybciej objąć je specjalistyczną pomocą terapeutyczną, rehabilitacyjną i edukacyjną. Pomocą dla dziecka będą otrzymane świadczenia zdrowotne i edukacyjne, o które można starać się w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w opiece społecznej. Z pewnością rodzic dziecka autystycznego może podjąć działania interwencyjne, które wspomogą rozwój dziecka. Może cierpliwie i konsekwentnie uczyć dziecka podstawowych umiejętności społecznych: nawiązywania kontaktu wzrokowego oraz naśladowania.

     Zagadnieniom, czym jest autyzm i jak pracować z dzieckiem autystycznym poświęcone zostały bezpłatne szkolenia dla rodziców i opiekunów, które odbyły się w dniach 3-4 października 2015 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, przy ul. Fabrycznej 1. Słupska poradnia w ciągu dwóch dni gościła około 70 rodziców i opiekunów dzieci autystycznych z terenu powiatu słupskiego, nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi oraz grono rodziców sprawujących pieczę zastępczą.

     W sobotę 3 października 2015 r. odbyło się 7-godzinne szkolenie pt. „Trudne Zachowania - Strategie zapobiegania i radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi”. Spotkanie było przeznaczone dla rodziców i opiekunów starszych dzieci autystycznych powyżej lat 12. Celem szkolenia było poznanie metod postępowania z osobami z tą niepełnosprawnością. Spotkanie prowadzili mgr Anna Skierczyńska oraz mgr Wojciech Sekta, superwizorzy behawioralni, BCBA –Certyfikowani Analitycy Zachowania, którzy są pracownikami Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, SPOA w Gdańsku. Natomiast w niedzielę 4 października 2015 r. w godz. 9.00 -16.00 odbyło się szkolenie pt. „Dziecko z autyzmem. ABC teorii i praktyki”. Spotkanie przeznaczone było dla rodziców i opiekunów młodszych dzieci autystycznych do lat 12. Celem szkolenia jest upowszechnienia wiedzy o autyzmie. Szkolenie przeprowadziły licencjonowane terapeutki behawioralne mgr Aleksandra Pinkiewicz i mgr Beata Gawron. Przedstawiły podstawowe metody pracy z dzieckiem w terapii behawioralnej, pokazały systemy motywacyjne dla dzieci, zapoznały uczestników z programami rozwijania kluczowej umiejętności – samodzielności. Oba spotkania były prowadzone w formie ćwiczeń i prelekcji wzbogaconej filmami. Można było zapoznać się z aktualnymi publikacjami na temat autyzmu, obejrzeć pomoce dydaktyczne wykorzystywane w pracy z autystycznymi dziećmi. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali interesujące merytorycznie materiały edukacyjne, m.in. publikację „Autyzm - apteczka pierwszej pomocy dla rodziców” . W czasie spotkań można było konsultować się z trenerami prowadzącymi szkolenie oraz pracownikami poradni. Dyskusje i rozmowy trwały również podczas przerw przy przygotowanym minicateringu zorganizowanym dzięki współpracy poradni ze Stowarzyszeniem "My dla Was" z Przytocka.

     Szkolenia zostały zorganizowane w ramach programu „Zrozumieć Autyzm” Program Pomocy Osobom Autystycznym z Terenów Wiejskich oraz Ich Rodzinom. Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym z Gdańska oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. O podjętych i planowanych działania w ramach powyższego programu można się dowiedzieć więcej na stronie www.zrozumiecautyzm.eu.  Dzięki upowszechnianiu wiedzy o autyzmie zwiększa się szansę na pomoc dziecku i jego rodzinie. Każde takie spotkanie sprzyja tworzeniu trwałych sieci wsparcia i zbliża osoby, którym temat autyzmu nie jest obcy.

Opr. Elżbieta Wieliczko - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Linki

  • MEN
  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  • OKE w Gdańsku
  • Linia dzieciom

Przyjaciele Poradni

  • ENGIE

Gościmy

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved