foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

W sobotę 25 października  2014 r.

w Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku, ul. Fabryczna 1 odbył się
DZIEŃ OTWARTY


Można było spotkać się z pracownikami poradni (psychologami, pedagogami, logopedami) i zasięgnąć porad dotyczących m.in.:
• gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej,
• pracy z dziećmi niedowidzącymi, niedosłyszącymi, z zaburzeniami zachowania,
• pomocy dzieciom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, a także w zakresie profilaktyki uzależnień,
• poradnictwa zawodowego i wyboru dalszej drogi kształcenia.

Możliwe było również przeprowadzenie wśród dzieci przesiewowych badań słuchu oraz uzyskanie informacji dotyczących orzekania o kształceniu specjalnym lub nauczaniu indywidualnym.
Logopedzi zatrudnieni w poradni zapewnili wstępną diagnozę i porady.

Akcja adresowana była  przede wszystkim do rodziców i dzieci uczących się w placówkach na terenie powiatu słupskiego. Cieszyła się w tym roku wyjątkowo dużym zainteresowaniem.

Harmonogram godzin pracy 25 października 2014 r.:

DYREKTOR PORADNI Jolanta Kamińska - pedagog-logopeda - godz. 800 - 1200

WICEDYREKTOR PORADNI Iwona Rogozińska - pedagog - godz. 800 - 1100

PEDAGODZY:

Katarzyna Michalska - Kapela (terapia pedagogiczna, profilaktyka) - godz. 800 - 1200

Jolanta Natora (terapia pedagogiczna)- godz. 800 - 1100

Hanna Sokołowska (diagnoza pedagogiczna) - godz. 800 - 1300

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk (profilaktyka, promocja zdrowia, praca z dziećmi nadpobudliwymi) - godz. 800 - 1100

Renata Żukowska (doradztwo zawodowe) - godz. 800 - 1300

PSYCHOLODZY:

Danuta Hałasiewicz - Tokarska - godz. 900 - 1200

Izabela Kondracka - godz. 800 - 1100

Jolanta Łaćwik - Kowalczuk - godz. 800 - 1200

Marta Mossakowska - godz. 800 - 1100

Katarzyna Oleszkiewicz - godz. 800 - 1100

Dorota Sokołowska-Łoboda - godz. 900 - 1300

Elżbieta Wieliczko (terapeuta integracji sensorycznej) - godz. 800 - 1100

LOGOPEDZI:

Małgorzata Daglis-Hopało - godz. 800 - 1100

Magdalena Rojewska - godz. 800 - 1200

DORADCA ZAWODOWY:

Luiza Rajkowska - godz. 800 - 1100

Gościmy

Odwiedza nas 109 gości oraz 0 użytkowników.

2019 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved