Zmiany kadrowe w roku szkolnym 2017/2018

 

28 lutego 2018 r. zakończyła pracę w poradni pani Danuta Gleń i pani Hanna Sokołowska. Dziękujemy Im za wszystkie wspólne lata przepracowane w poradni, najpierw w Ustce, potem w Słupsku.

b14 2

W styczniu 2018 r. rozpoczęła pracę w poradni pani Agnieszka Morzyńska-Burak - tyflopedagog i pani Monika Klawikowska - główna księgowa. Życzymy Im sukcesów w pracy.

b14 2

W grudniu 2017 r. zakończyła pracę w poradni pani Monika Idzik - główna księgowa. Dziękujemy za wszystkie razem przepracowane lata i życzymy sukcesów w nowej pracy.

 b14 2

W listopadzie 2017 r. rozpoczął pracę w poradni pan Henryk Muński - kierowca. Życzymy Mu sukcesów w pracy.

b14 2

W październiku 2017 r. odeszli na emeryturę: pani Ewa Kasprzak-Szyca - logopeda, pan Tadeusz Stempak - kierowca. Dziękujemy Im za  wspólne lata pracy w poradni.

b14 2

30 września 2017 r.  zakończył u nas pracę pan Leszek Wodzinowski - portier-konserwator.  Życzymy Mu wielu dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

b14 2