Organizowanie danych spostrzeganych wzrokowo w logiczną całość

Organizowanie danych spostrzeganych wzrokowo w logiczną całość jest to umiejętność rozumienia relacji „część - całość” wzoru spostrzeganego wzrokowo w formie materiału konkretnego (układanka, puzzle) lub abstrakcyjnego (teksty, zdania, wyrazy, kształty graficzne liter) oraz właściwe jego scalenie (ułożenie w całość). Obniżone umiejętności w zakresie organizowania danych spostrzeganych wzrokowo mogą powodować trudności w czytaniu i w pisaniu.

Opr. M.M, M.Ś