Percepcja wzrokowa

Percepcja wzrokowa jest to umiejętność odbierania informacji niesionych przez bodźce spostrzegane wzrokowo. Opóźnienia w rozwoju percepcji wzrokowej ściśle wiążą się z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Mogą objawiać się myleniem liter o podobnym kształcie (a-o, l-t-ł, m-w-n), myleniem liter podobnych, ale o różnym kierunku (b-p-g-d, m-w, n-u), gubieniem elementów graficznych liter (ogonki, kreski, kropki).

Opr. M.M, M.Ś