Pamięć fonologiczna

Pamięć fonologiczna - zdolność do zapamiętywania i prawidłowego odtwarzania kolejności głosek w wyrazach.

Opr. D.H-T., K.M-K.