foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

RODZICE

Oferta dla rodziców w roku szkolnym 2020/2021

 Spotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek.

Porady i konsultacje indywidualne

Konsultacje rodzinne - Szkoła dla Rodziców

Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska

Porady, konsultacje dla rodziców, nauczycieli, młodzieży w sprawie trudności edukacyjnych.

Katarzyna Michalska-Kapela
Jolanta Natora
Iwona Rogozińska
Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska

Konsultacje dla rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi.

Katarzyna Oleszkiewicz
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski
Jolanta Łaćwik-Kowalczuk

 Konsultacje dla rodziców dzieci zagrożonych uzależnieniem od komputera i innych urządzeń multimedialnych.  Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasieiwcz-Tokarska
 Konsultacje indywidualne dla rodziców, których dzieci szkodliwie korzystają z multimediów.  Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
 Konsultacje indywidualne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym z uwagi na szkodliwe i nadmierne korzystanie z zasobów internetowych.  Agnieszka Szreter
Luiza Rajkowska
Konsultacje dla rodziców dziecka zdolnego.  Luiza Rajkowska
Katarzyna Oleszkiewicz

Konsultacje dla uczniów i rodziców, dotyczące pomocy w wyborze zawodu i szkoły.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter

 

Zajęcia dla rodziców - prelekcje

Kary, czy konsekwencje? – jak być skutecznym rodzicem?

Honorata Jamróz

„Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?” - prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Honorata Jamróz
Jolanta Natora
Jolanta Kamińska
Magdalena Świtalska

„Jak rodzice mogą wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku wczesnoszkolnym” – prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne i rodziców dzieci z klas I i II.

Katarzyna Oleszkiewicz

 Spotkania dla rodziców uczniów klas I - VIII oraz klasy gimnazjalnej, biorących udział w realizacji programu „Na nałogi wystaw rogi”.  Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
„Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania” – prelekcja dla rodziców.  Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Spotkania z rodzicami dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia dzieci i młodzieży.  Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Zajęcia edukacyjne dla rodziców i nauczycieli na temat skutecznych metod radzenia sobie z problemem nadmiernego korzystania z multimediów przez dzieci i młodzież.  Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter

 

Zajęcia dla rodziców - warsztaty

„Jak wspierać rozwój społeczno-emocjonalny dziecka?” – spotkanie dla rodziców dzieci biorących udział w warsztatach – „Emocjonalny zawrót głowy”.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Spotkania z rodzicami dzieci z rozpoznanym ADHD, które uczęszczają na warsztaty.

Agnieszka Szreter
Michał Bujarski

„Jak pracować z dzieckiem wg treningu zastępowania agresji” – cykl spotkań dla rodziców, których dzieci uczestniczą w Treningu Zastępowania Agresji.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

 „Jak rozwijać u dzieci predyspozycje intelektualne (zgodnie z koncepcją 8 inteligencji Gardnera) – warsztaty do 15 osób.  Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
„Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania” – prelekcja dla rodziców.  Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
„Szkoła dla rodziców” - warsztaty.  Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter

Gościmy

Odwiedza nas 100 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved