foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Oferta dla rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 Spotkania i warsztaty odbywają się na terenie poradni i na terenie placówek.

 Propozycje spotkań w poradni (Słupsk, ul. Fabryczna 1):

 • Szkoła dla rodziców - cykl 10 spotkań dla ok. 10 - 15  osobowej grupy.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Szreter
  mgr Luiza Rajkowska
 • Spotkania z rodzicami dzieci, które objęte są zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Brilowska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
  mgr Magdalena Świtalska - logopeda
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
 • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci w wieku przedszkolnym?
  Cykl 8 spotkań indywidualnych dla rodziców.
  Prowadząca:
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
 • Jak pracować z dzieckiem wg treningu zastępowania agresji – cykl spotkań dla rodziców, których dzieci uczestniczą w Treningu Zastępowania Agresji (po zebraniu chętnych do grupy).
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk - pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
 • Spotkania z rodzicami dzieci z rozpoznanym ADHD,  które uczęszczają na warsztaty.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Michał Bujarski - psycholog
  mgr Jolanta Łaćwik-Kowalczuk - psycholog
 • Spotkania z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Prowadząca:
  mgr Małgorzata Hajko - pedagog
 • Spotkania z rodzicami dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia dzieci i młodzieży.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Luiza Rajkowska - doradca zawodowy

 

Propozycje tematów spotkań z rodzicami w przedszkolach, szkołach i placówkach:

(termin, miejsce oraz forma do ustalenia)

 • Jak przygotować dziecko do przedszkola?
  Prelekcja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.
  Prowadzące:
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
  mgr Elżbieta Brilowska - pedagog
 • Przejawy i powody lęków u dzieci 4 – 6 letnich.
  Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
  Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
 • Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecka do podjęcia nauki w szkole?
  Prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.
  Prowadzące:
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
  mgr Jolanta Natora - pedagog
  mgr Jolanta Kamińska - pedagog - logopeda
 • mgr Magdalena Świtalska - pedagog-logopeda
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym.
  Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
  Prowadząca: mgr Jolanta Łaćwik-Kowalczuk - psycholog
 • „Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”.
  Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
  Prowadząca: mgr Honorata Jamróz - psycholog
 • Jak rodzice mogą wspierać rozwój emocjonalny dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
  Prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne i rodziców dzieci z klas I - II.
  Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
 • Jak być lepszym rodzicem?
  Prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.
  Prowadząca: mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog
 • Wspieranie dziecka w roli ucznia w młodszym wieku szkolnym.
  Prelekcja dla rodziców uczniów kl. I - III szkół podstawowych.
  Prowadzące:
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
  mgr Jolanta Natora - pedagog
 • Wspomaganie rozwoju sprawności manualnej dziecka w wieku od 3 r.ż. do 9 r.ż.
  Prowadząca: mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog
 • ABC integracji sensorycznej.
  Spotkanie dla rodziców dzieci przedszkolnych oraz rodziców dzieci młodszych klas szkół podstawowych.
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Wieliczko – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
  mgr Elżbieta Brilowska – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
 • Wspomaganie młodzieży w okresie dorastania.
  Prelekcja dla rodziców.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Luiza Rajkowska - doradca zawodowy
 • Jak rozwijać u dzieci predyspozycje intelektualne (zgodnie z koncepcją 8 inteligencji Gardnera - praca warsztatowa (grupa do 15 osób).
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk - pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
 • Spotkanie dla rodziców uczniów klas I-III, IV – VII oraz gimnazjów biorących udział w realizacji programu „Na nałogi wystaw rogi” (liczba spotkań uzależniona od liczby chętnych osób).
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk – pedagog
  mgr Danuta Hałąsiewicz-Tokarska - psycholog
 • Spotkania z rodzicami dotyczące wyboru dalszej ścieżki kształcenia dzieci i młodzieży.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Luiza Rajkowska - doradca zawodowy

 

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

2018 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved