foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia prowadzone w poradni (Słupsk, ul. Fabryczna 1):

 • Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej.
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Brilowska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  Prowadzące:
  mgr Małgorzata Daglis-Hopało
  mgr Magdalena Świtalska
  mgr Jolanta Kamińska
 • Terapia EEG BIOFEEDBACK dla dzieci i młodzieży.
  Prowadząca: mgr Małgorzata Daglis-Hopało
 • Terapia ręki – zajęcia indywidualne dla dzieci (5 - 10-letnich) z obniżoną sprawnością motoryczną dłoni.
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

  mgr Elżbieta Brilowska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
  mgr Iwona Rogozińska - pedagog
 •  Indywidualna pomoc psychologiczna.
  Prowadzący:
  mgr Jolanta Łaćwik-Kowalczuk
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz
  mgr Honorata Jamróz
  mgr Michał Bujarski
  mgr Elżbieta Wieliczko
 •  Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR) - indywidualna pomoc psychologiczna - więcej o tej formie terapii ....
  Prowadząca:
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska

 

Dla dzieci do 3 r.ż, dzieci w wieku przedszkolnym

 • Zajęcia z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju (od wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole).
  Prowadzące:
  mgr Magdalena Świtalska - logopeda
  mgr Elżbieta Brilowska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
 • Terapia logopedyczna dzieci do 3 r. ż, dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.
  Prowadząca: mgr Magdalena Świtalska - logopeda
 • Zajęcia ogólnorozwojowe.
  Celem zajęć jest ogólna stymulacja rozwoju małego dziecka. Dziecko uczy się m.in. lepszego wykonywania poleceń, dłuższego koncentrowania uwagi na wykonywanych zadaniach.
  Prowadzące:
  mgr Honorata Jamróz - psycholog
  mgr Elżbieta Wieliczko – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej


Dla uczniów

 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji z klas I – III (indywidualne i grupowe).
  Prowadzące:
  mgr Jolanta Natora
  mgr Iwona Rogozińska
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Prowadząca: mgr Małgorzata Hajko
 • Terapia pedagogiczna dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z klas IV - VII i gimnazjum.
  Prowadzące: mgr Agnieszka Szreter
                      mgr Małgorzata Hajko
 • Terapia dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki (kl. I - III i IV - VI).
  Prowadząca: mgr Hanna Jastrzębska
 • Terapia funkcji poznawczych metodą Instrumental Enrichment (terapia IE - forma indywidualna) -
  terapia stymulująca procesy poznawcze skierowana dla uczniów z normą intelektualną; opis metody znajduje się w zakładce "Z naszej oferty"; zapisy na zajęcia terapeutyczne odbywają się po wcześniejszej diagnozie i/lub konsultacji z psychologiem prowadzącym.
  Prowadząca:
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
 • Warsztaty dla dzieci z ADHD (konieczne zaświadczenie lekarskie potwierdzające diagnozę ADHD) - cykl 10 spotkań dla 8 - 10 osobowej grupy.
  Prowadzący:
  mgr Michał Bujarski - psycholog
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
 • Trening zastępowania agresji - zajęcia dla dzieci w grupach wiekowych: klasy I - III, IV -VI, uczniowie gimnazjum.
  Trening Zastępowania Agresji jest metodą interwencji skierowanej na zmianę zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. Program jest odpowiedni zarówno dla sprawców, jak i ofiar przemocy.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk - pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
 • „Moc tworzenia” – zajęcia arteterapii dzieci z trudnościami emocjonalnymi.
  Zajęcia arteterapii skierowane są do uczniów klas III – VI szkoły podstawowej przejawiających trudności w sferze emocjonalnej (dzieci nieśmiałe, lękowe, mające trudności w prawidłowej komunikacji). W trakcie zajęć uczniowie poddawani są procesowi terapeutycznemu w aktywnym kontakcie ze sztukami plastycznymi.
  Prowadzące:
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
  mgr Hanna Jastrzębska - pedagog
 • Terapia psychologiczna (indywidualna) dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi
  prowadzona w oparciu o innowację pedagogiczną „Akademia Emocji” w celu rozwijana inteligencji emocjonalnej dziecka i nauki rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji - zajęcia dla uczniów z kl. I-V .
  Prowadząca:
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe (porady indywidualne).
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog,doradca zawodowy
  mgr Luiza Rajkowska - doradca zawodowy

 

Propozycje zajęć warsztatowych dla uczniów na terenie szkół i placówek: 

termin, miejsce oraz forma do ustalenia

 • Trening pamięci - porusz umysł.
  Zajęcia warsztatowe wspierające procesy uwagi, pamięci i myślenia dla uczniów klas IV - VI.
  Prowadząca: mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
 • Trening twórczego myślenia - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas IV - VI i I gimnazjum.
  Prowadzące:
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
 • Jak się uczyć lepiej?  Techniki uczenia się i zapamiętywania.
  Zajęcia warsztatowe dla uczniów (grupa maksymalnie 15 osobowa, dwa 2-godzinne spotkania)
  Prowadzące:
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog
 • Zgrany zespół - zajęcia warsztatowe dla uczniów klas V - VI  i gimnazjum.
  Prowadzące:
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog

 

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

2018 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved