foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Doradztwo edukacyjno-zawodowe w roku szkolnym 2017/2018

Preorientacja zawodowa dla uczniów szkół podstawowych.
Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

mgr Luiza Rajkowska - doradca zawodowy, Powiatowy Konsultant ds. Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego i wspomagania działania pedagogów i doradców w zakresie wewnątrzszkolnych systemów doradztwa zawodowego.
mgr Agnieszka Szreter - pedagog, doradca zawodowy

 • Grupowe zajęcia dla uczniów (szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej) aktywizujące do świadomego wyboru zawodu/szkoły i planowania kariery edukacyjno-zawodowej.
  Liczba godzin zajęć zależna od potrzeb szkół/placówek oświatowych.

  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter
 • Proponowana tematyka zajęć grupowych:
  • Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów IV – VI klasy szkoły podstawowej. „Kim jestem – Kim mogę być?. Rozwijanie zainteresowań i predyspozycji edukacyjnych – zajęcia mają charakter preorientacyjny - 45 minut.
  • Przygotowanie do wyboru zawodu i szkoły. Informacje dotyczące rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/wyższych – 45 minut. Zajęcia przeznaczone dla uczniów III klasy gimnazjum.
  • ­Przegląd zawodów i specjalności dostępnych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej/wyższej – 45 minut. Zajęcia przeznaczone dla uczniów IV klasy technikum i III klasy liceum ogólnokształcącego.
  • ­Trendy na rynku pracy – aktualne informacje na temat sytuacji społeczno – gospodarczej w Polsce i na świecie – 45 minut.
  • Bezpiecznie od startu – pracowite wakacje dla nastolatków – zajęcia uświadamiające korzyści i zagrożenia związane z podjęciem pierwszej pracy przez młodzież – 45 minut
  • Problemy procesu dorastania w kontekście planowania kariery edukacyjno – zawodowej – zajęcia pomagające uświadomić nastolatkom, że ich teraźniejsze zachowania, postawy i decyzje mają ogromny wpływ na osobiste losy każdego z nich – 45 minut
 • Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów kończących gimnazjum/szkołę ponadgimnazjalną.
  Prowadzące: mgr Luiza Rajkowska, mgr Agnieszka Szreter
  Tematyka spotkań:
  • Stan zdrowia dziecka a wybór zawodu i szkoły – ograniczone możliwości wyboru ścieżki kształcenia zawodowego ze względu na stan zdrowia – 45 minut.
  • Rodzic – doradcą w drodze kariery. O znaczącej roli rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru zawodu i szkoły – 45 minut.
  • Dlaczego warto rozwijać zainteresowania dziecka - zajęcia dla rodziców uczniów szkół podstawowych - 45 min.
  • Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów III klasy gimnazjum – przygotowanie dziecka do wyboru kierunku kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej - 35 minut.
 • Spotkania informacyjne przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych tematyką poradnictwa zawodowego młodzieży.
  Tematyka spotkań będzie dotyczyła aspektów poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, warsztatu pracy szkolnego doradcy zawodowego oraz jego pracy merytorycznej i metodycznej.
  Informacje o planowanych spotkaniach będą wyświetlone na stronie internetowej poradni.
 • Rola rodzica w przygotowaniu dziecka do wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej - zebrania informacyjne dla rodziców uczniów gimnazjum
  Prowadząca: mgr Luiza Rajkowska
 • Porady indywidualne dla uczniów dotyczące wyboru zawodu i szkoły organizowane na terenie poradni lub na terenie szkoły.
 • Porady indywidualne dla rodziców w siedzibie poradni oraz na terenie szkoły, placówki. ­
 • Konsultacje przeznaczone dla pedagogów i szkolnych doradców zawodowych dotyczące organizacji warsztatu pracy, pomocy medycznej, wymiany doświadczeń, wymiany materiałów z obszarów poradnictwa edukacyjno-zawodowego.
 • Diagnoza pedagogiczna związana z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia/kariery zawodowej. Dotyczy kompleksowego sprawdzenia i oceny możliwości psychofizycznych, zainteresowań dziecka w kontekście wyboru zawodu i szkoły.
 • Wsparcie merytoryczne i metodyczne szkolnych doradców zawodowych (adeptów zawodu).
 • Pomoc merytoryczna przy organizacji targów edukacyjnych i giełd szkolnych.

Gościmy

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.

2018 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved