foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

w roku szkolnym 2017/2018

Ralizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia koordynuje w poradni
pani Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk.

graphic2

Indywidualne konsultacje  w ramach profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (spotkania obywać się będą wg potrzeb zgłaszanych przez pedagogów).

Wspieranie imprez środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych m.in. szkolne i gminne konkursy profilaktyczne. Wspieranie nauczycieli w przeprowadzeniu szkolnych i gminnych konkursów profilaktycznych. Według zgłoszeń z placówek.

Realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków
- 3 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Realizacja programu „Na nałogi wystaw rogi” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  - 4 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Promocja zdrowia i psychoedukacja w zakresie zapobiegania i terapii chorób cywilizacyjnych i dietozależnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

VII Powiatowy Konkurs Profilaktyczny pt. "Na nałogi wystaw rogi" dla uczniów szkół podstawowych (klasy V - VII) - maj 2018 r.


Prowadzenie komputerowych badań słuchu jako zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym i trudnościom szkolnym w ramach promocji zdrowia.
Prowadzące:
mgr Jolanta Kamińska
mgr Małgorzata Daglis-Hopało
mgr Magdalena Świtalska

Sympozjum logopedyczne
Prowadzące:
mgr Małgorzata Daglis-Hopało
mgr Magdalena Świtalska

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

 • "Naucz się mówić "NIE" i czuj się bezpiecznie" - zajęcia prowadzone w ramach profilaktyki dla dzieci w wieku przedszkolnym.
  Prowadząca:  mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
 • Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku - warsztaty dla uczniów.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk – pedagog
  mgr Agnieszka Szreter – pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Michał Bujarski - psycholog
 • Bullying i cyberbullying jako nowe formy zagrożenia - warsztaty dla uczniów.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk – pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
 • Cyberprzemoc.
  Prowadzący:
  mgr Luiza Rajkowska
  mgr Agnieszka Szreter
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz
  mgr Michał Bujarski
 • Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej – Metoda Wspólnej Sprawy - metoda Kena Rigbiego – praca z uczniami klas IV-VII i gimnazjum.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Szreter
  mgr Michał Bujarski

 

Propozycje tematów spotkań z rodzicami: (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

 • Profilaktyka wad wymowy.
  Prowadzące:
  mgr Jolanta Kamińska – logopeda
  mgr Małgorzata Daglis-Hopało – logopeda
  mgr Magdalena Świtalska - logopeda
 • Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk - pedagog
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Michał Bujarski - psycholog
 • Cyberprzemoc.
  Prowadzący:
  mgr Luiza Rajkowska - pedagog
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Katarzyna Oleszkiewicz - psycholog
  mgr Michał Bujarski - psycholog
 • Uzależnienie od komputera.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk – pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Michał Bujarski
 • Mobbing i bullying w szkole.
  Prowadzące:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk – pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
 • Wspomaganie rozwoju sprawności manualnej dziecka w wieku od 3 r. ż. do 9 r. ż.
  Prowadząca:
  mgr Elżbieta Wieliczko – psycholog
 • Różne oblicza nadpobudliwości psychoruchowej.
  Prowadzący:
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog
  mgr Michał Bujarski - psycholog

 

Propozycje tematów spotkań z nauczycielami: (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

 • Uzależnienie od komputera.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk - pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Michał Bujarski - psycholog
 • Zagrożenia czywilizacyjne XXI wieku.
  Prowadzący:
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
  mgr Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk - pedagog
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska - psycholog
  mgr Michał Bujarski - psycholog

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

2018 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved