foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.plINFORMACJE, AKTUALNOŚCI

.

Więcej informacji...

DRUKI

Druki wniosków, opinii i inne.

Więcej informacji...

Artykuły, porady

..

Więcej informacji ...

Słowniczek pojęć

.

Więcej informacji ...

Działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

w roku szkolnym 2018/2019

Ralizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia koordynuje w poradni
pani Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk.

graphic2

Indywidualne konsultacje  w ramach profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia (spotkania obywać się będą wg potrzeb zgłaszanych przez pedagogów).

Wspieranie imprez środowiskowych, uczestnictwo w projektach lokalnych m.in. szkolne i gminne konkursy profilaktyczne. Wspieranie nauczycieli w przeprowadzeniu szkolnych i gminnych konkursów profilaktycznych. Według zgłoszeń z placówek.

Realizacja zajęć z zakresu promocji zdrowia dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i przedszkolaków
- 3 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Realizacja programu „Na nałogi wystaw rogi” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  - 4 godziny - organizacja zajęć według potrzeb danej grupy wiekowej.

Promocja zdrowia i psychoedukacja w zakresie zapobiegania i terapii chorób cywilizacyjnych i dietozależnych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.


Prowadzenie komputerowych badań słuchu jako zapobieganie nieprawidłowościom rozwojowym i trudnościom szkolnym w ramach promocji zdrowia.
Prowadzące:
mgr Jolanta Kamińska
mgr Małgorzata Daglis-Hopało
mgr Magdalena Świtalska

Prowadzenie przesiewowych badań wzroku.
Prowadząca:
mgr Agnieszka Morzyńska-Burak

Warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

Naucz się mówić „nie” i czuj się bezpiecznie” – zajęcia prowadzone w ramach profilaktyki dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Katarzyna Oleszkiewicz

Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku – warsztaty dla uczniów.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski

Bullying jako nowe formy zagrożenia” – warsztaty dla uczniów.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

„Seksting i granice prywatności” – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

„Miłość a elektroniczna fascynacja” – zajęcia dla uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej oraz klas w szkole ponadpodstawowej.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Cyberprzemoc.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski

Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej – Metoda Wspólnej Sprawy-metoda Kena Rigbiego. – praca z uczniami klas IV - VIII i gimnazjum.

Agnieszka Szreter
Michał Bujarski


Propozycje tematów spotkań z rodzicami i z nauczycielami: (termin, miejsce oraz forma do ustalenia).

Profilaktyka wad wymowy

Jolanta Kamińska
Małgorzata Daglis-Hopało
Magdalena Świtalska

Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Agnieszka Szreter
Danuta Hałasiewicz-Tokarska
Michał Bujarski

Cyberprzemoc.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski

Mobing i bullying w szkole.

Agnieszka Wojewoda-Łukowczyk
Danuta Hałasiewicz-Tokarska

Uzależnienie od komputera.

Luiza Rajkowska
Agnieszka Szreter
Michał Bujarski

Różne oblicza nadpobudliwości psychoruchowej.

Agnieszka Szreter
Michał Bujarski

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Linki

  • MEN
  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  • OKE w Gdańsku
  • Linia dzieciom

Przyjaciele Poradni

  • ENGIE

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved