W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy także:

  • Spotkania okolicznościowe – organizowanie zajęć z zakresu arteterapii (realizowanej przez różnorodne sztuki plastyczne) dla dzieci objętych terapią w Poradni.
  • Współpracę z mediami w ramach promocji Poradni.
  • Umożliwienie studentom odbywanie praktyk na terenie PPP (po uzgodnieniu tego z dyrektor poradni).
  • Współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin.
  • Współpracę z ośrodkami prowadzącymi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  • Współpracę z instytucjami pomocowymi w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie.