foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.plINFORMACJE, AKTUALNOŚCI

.

Więcej informacji...

DRUKI

Druki wniosków, opinii i inne.

Więcej informacji...

Artykuły, porady

..

Więcej informacji ...

Słowniczek pojęć

.

Więcej informacji ...

PRZEDSZKOLE

Oferta dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym
w roku szkolnym 2019/2020

DLA DZIECI

Zajęcia indywidualne dla dzieci w poradni

Indywidualne zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, w tym z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Honorata Jamróz
Marta Mossakowska

Indywidualna terapia logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym.

Małgorzata Daglis-Hopało
Jolanta Kamińska

Terapia EEG biofeedback dla dzieci.

Małgorzata Daglis-Hopało

Terapia ręki – zajęcia indywidualne dla dzieci z obniżoną sprawnością motoryczną dłoni.  Barbara Mazurkiewicz
Iwona Rogozińska
 Terapia zaburzeń integracji sensoryczno-motorycznej,  Elżbieta Brilowska

 

Zajęcia grupowe dla dzieci w poradni

Podnoszenie kompetencji społeczno-emocjonalnych u dzieci z zespołem Aspergera.

Agnieszka Morzyńska-Burak
Barbara Mazurkiewicz

 

Obserwacja dzieci na terenie przedszkola

Przesiewowe badanie funkcji wzrokowych u 6-latków

Agnieszka Morzyńska-Burak

Konsultacje dla rodziców w sprawach rozwojowych ich dzieci i trudności wychowawczych.

Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Barbara Mazurkiewicz
Honorata Jamróz
Agnieszka Morzyńska-Burak

 

 DLA RODZICÓW

Porady i konsultacje indywidualne dla rodziców

Konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Honorata Jamróz
Agnieszka Morzyńska-Burak
Barbara Mazurkiewicz

Punkt wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

 • dzieci z wadami wzroku i niedowidzące,
 • dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.


Agnieszka Morzyńska-Burak
Barbara Mazurkiewicz
Honorata Jamróz
Agnieszka Morzyńska-Burak

Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci w wieku przedszkolnym? – cykl 8 spotkań indywidualnych.

Honorata Jamróz

Konsultacje dla rodziców dzieci objętych zajęciami w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Marta Mossakowska
Elżbieta Brilowska
Honorata Jamróz
Barbara Mazurkiewicz

Konsultacje dla nauczycieli i rodziców dzieci niemówiących.

 • Opracowanie diagnozy umiejętności komunikowania się z otoczeniem dla niemówiących.
 • Konstruowanie i opracowanie strategii.
 • Pomoc w przygotowaniu materiałów wspomagających.

Agnieszka Morzyńska-Burak

 

Zajęcia dla rodziców – prelekcje, warsztaty

Wpływ postaw rodzicielskich na zachowanie dziecka
- prelekcja dla rodziców dzieci przedszkolnych.

Marta Mossakowska

„Chwalenie ma znaczenie”- prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Marta Mossakowska

„Jak przygotować dziecko do przedszkola?” – prelekcja dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

Honorata Jamróz,
Elżbieta Brilowska

Kary, czy konsekwencje? – jak być skutecznym rodzicem?

Honorata Jamróz

„Gotowość szkolna. Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole?” - prelekcja dla rodziców dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne.

Honorata Jamróz
Jolanta Natora
Jolanta Kamińska

Przejawy i powody lęków u dzieci 4-6 letnich – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Katarzyna Oleszkiewicz

„Zaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym” – prelekcja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Jolanta Łaćwik-Kowalczuk

„Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice” – warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

Honorata Jamróz

Grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Barbara Mazurkiewicz
Agnieszka Morzyńska-Burak

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Linki

 • MEN
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • OKE w Gdańsku
 • Linia dzieciom

Przyjaciele Poradni

 • ENGIE

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved