Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019

 Sieć współpracy i samokształcenia to zespół nauczycieli z różnych przedszkoli, szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób ze sobą współpracują.

Zakładane cele:

 • nawiązanie kontaktów i podjęcie współpracy,
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
 • zespołowe szukanie sposobów radzenia sobie z trudnościami,
 • nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
 • upowszechnianie dobrych praktyk.

Formy pracy:

 • 3 - 5 spotkań w ciągu roku szkolnego,
 • działania na platformie MOODLE poradni, w tym forum wymiany doświadczeń i dzielenie się zasobami,
 • pracami sieci kieruje jej koordynator.

Oferta w ramach sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019.

 • Pomoc psychologiczna - koordynator - Katarzyna Oleszkiewicz
 • Wspomaganie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki - koordynator - Luiza Rajkowska, Katarzyna Michalska-Kapela
 • Profilaktyka i terapia wad wymowy - koordynator - Małgorzata Daglis-Hopało
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, umiejętności, predyspozycje, planowanie ścieżki kariery - koordynator - Luiza Rajkowska