foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, e-mail: pppslupsk2@interia.plRok szkolny 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z organizacją pracy w roku szkolnym 2017/2018 i naszą ofertą programową.

Więcej informacji...

DRUKI

Druki wniosków, opinii i inne.

Więcej informacji...

Artykuły, porady

..

Więcej informacji ...

Słowniczek pojęć

.

Więcej informacji ...

Spotkania szkoleniowe na zapotrzebowanie szkół i placówek -

propozycje tematów w roku szkolnym 2017/2018

(termin, miejsce oraz forma do ustalenia)

 • Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju.
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Brilowska
  mgr Magdalena Świtalska
 • Podstawy terapii ręki (dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli nauczania zintegrowanego).
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog, terapeuta integracji  sensorycznej
  mgr Iwona Rogozińska - pedagog
 • Inspirowanie terapii w przedszkolach, szkołach, udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie terapii integracji sensorycznej.
  Prowadzące:
  mgr Elżbieta Brilowska
  mgr Elżbieta Wieliczko
 • Dojrzałość neuromotoryczna w ocenie dojrzałości szkolnej.
  Prowadząca: mgr Elżbieta Brilowska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej
 • Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Prowadzące:
  mgr Małgorzata Hajko - pedagog
  mgr Jolanta Kamińska - pedagog - logopeda
 • Dziecko przewlekle chore w szkole i w przedszkolu.
  Prowadząca: mgr Elżbieta Wieliczko - psycholog
 • Dyskalkulia - diagnoza i terapia.
  Prowadząca: mgr Hanna Jastrzębska - pedagog
 • Trudności okresu dojrzewania.
  Prowadzące:
  mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska – psycholog
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
 • Pomoc dziecku w sytuacji kryzysowej.
  Prowadząca: mgr Danuta Hałasiewicz-Tokarska – psycholog
 • Ryzyko próby samobójczej.
  Prowadząca: mgr Agnieszka Szreter - pedagog
 • Jak pomagać dziecku w szkole – interpretacja opinii i orzeczeń poradni psychologiczno - pedagogicznej.
  Prowadząca: mgr Jolanta Kamińska - pedagog - logopeda
 • Wspomaganie i współpraca nauczycieli z rodzicami, w tym z rodzicami uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  Prowadząca:

  mgr Jolanta Kamińska - pedagog - logopeda
 • Interwencja w przypadku przemocy rówieśniczej – Metoda Wspólnej Sprawy - metoda Kena Rigbiego.
  Prowadzący:
  mgr Michał Bujarski – psycholog
  mgr Agnieszka Szreter - pedagog
 • Wielospecjalistyczna, kompleksowa diagnoza funkcjonalna ucznia na potrzeby konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
  Prowadząca:

  mgr Małgorzata Hajko - pedagog

 

Możliwe jest także zorganizowanie innych szkoleń i warsztatów
po wcześniejszym uzgodnieniu tego z dyrektor poradni.

 

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Linki

 • MEN
 • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 • OKE w Gdańsku

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

2018 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved