foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, e-mail: pppslupsk2@interia.pl

Zadania wiodące pracowników poradni

w roku szkolnym 2017/2018

 Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, porady. Prosimy, aby umawiać się na nie telefonicznie.

Imię i nazwisko ZADANIA WIODĄCE
Jolanta Kamińska Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna, diagnoza pedagogiczna, biofeedback, opiniowanie i orzecznictwo, badania przesiewowe w zakresie:Test Pamięci Roboczej (TPR), Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS), administrator strony internetowej poradni.
Iwona Rogozińska Terapia pedagogiczna dzieci młodszych, diagnoza pedagogiczna.
PEDAGODZY
Elżbieta Brilowska Wczesne wspomaganie rozwoju, integracja sensoryczna (diagnoza, terapia, konsultacje i porady, badania przesiewowe, domowy program stymulacji sensorycznej).
Danuta Gleń Diagnoza pedagogiczna.
Małgorzata Hajko Terapia pedagogiczna, kształcenie specjalne, praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Hanna Jastrzębska Terapia pedagogiczna dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się matematyki, arteterapia.
 Katarzyna Michalska - Kapela Nieobecna w roku szkolnym 2017/2018.
Agnieszka Morzyńska-Burak

Tyflopedagog, alternatywne i wspomagające metody komunikacji, sensomotoryczna terapia widzenia, praca z dzieckiem z autyzmem.

 Jolanta Natora Terapia pedagogiczna, opiniowanie i orzecznictwo, badania przesiewowe w zakresie:Test Pamięci Roboczej (TPR), Test Umiejętności na Starcie Szkolnym (TUNSS).
Hanna Sokołowska Diagnoza pedagogiczna.
Agnieszka Szreter Orientacja i poradnictwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Szkoła dla Rodziców. Praca z uczniem zdolnym. Praca z dzieckiem z ADHD.
Agnieszka Wojewoda - Łukowczyk Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia, Trening Zastępowania Agresji, surdotyflopedagogika, diagnoza pedagogiczna.
Renata Żukowska Orientacja i poradnictwo zawodowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, diagnoza pedagogiczna.
DORADCA ZAWODOWY
Luiza Rajkowska Orientacja i poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, Szkoła dla Rodziców, praca z uczniem zdolnym, profilaktyka edukacyjno-zawodowa. Szkoła dla Rodziców.
PSYCHOLODZY
MIchał Bujarski Warsztaty dla dzieci z ADHD, profilaktyka.
Danuta Hałasiewicz - Tokarska Praca z uczniem zdolnym, pomoc psychologiczna, interwencja kryzysowa, Trening Zastępowania Agresji, profilaktyka.
Honorata Jamróz Wczesne wspomaganie rozwoju - diagnoza i terapia, pomoc psychologiczna.
Jolanta Łaćwik - Kowalczuk Diagnoza psychologiczna dzieci niesłyszących i słabosłyszących, indywidualna pomoc psychologiczna.
Marta Mossakowska Nieobecna w roku szkolnym 2017/2018.
Katarzyna Oleszkiewicz Indywidualna pomoc psychologiczna dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi, arteterapia, praca z uczniem zdolnym, orzecznictwo.
Elżbieta Wieliczko Pomoc psychologiczna, wczesne wspomaganie rozwoju, integracja sensoryczna - diagnoza i terapia, terapia ręki.
LOGOPEDZI
Małgorzata Daglis - Hopało Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania słuchu, biofeedback.
Magdalena Świtalska Diagnoza i terapia logopedyczna, profilaktyka logopedyczna, przesiewowe badania słuchu, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Gościmy

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

2018 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved