Dieta sensoryczna

Dieta sensoryczna – zindywidualizowane wskazówki terapeutyczne dotyczące korzystnych dla dziecka stymulacji zmysłowych i organizacji środowiska (szkoła, dom), mających wspomóc funkcjonowanie dziecka i efekty terapii. Najczęściej zalecana jest dla dzieci z nadwrażliwością dotykową i obejmuje masaż Willbarger.

Masaż Willbarger

Specjalna technika masażu i docisków ciała stosowana u dzieci z nadwrażliwością dotykową. Szczegółowe zasady masażu są przekazywane rodzicowi przez terapeutę

.