Dysfunkcje okoruchowe

Dysfunkcje okoruchowe - zaburzenia kilku typów ruchów oczu, spowodowane nieprawidłowym funkcjonowanie układów przedsionkowego i proprioceptywnego, utrudniają rozwój percepcji wzrokowej.