foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, email: sekretariat@poradnia.slupsk.pl

Dyspraksja

     Dyspraksja – „syndrom niezgrabnego dziecka”; jest to trudność w zrozumieniu (zaplanowaniu co zrobić) i wykonaniu czynności ruchowych (jak to zrobić) w sposób płynny, automatyczny, skoordynowany, ekonomiczny, w prawidłowej kolejności od początku do końca. Szczególnie uwidacznia się podczas wykonywania czynności po raz pierwszy. Większość osób intuicyjnie szybko pojmuje jak poruszać się lub manipulować przedmiotem. Osoba dyspraktyczna potrzebuje dokładnej instrukcji i więcej czasu na naukę. Osoby takie często włączają różne strategie kompensacyjne np. odwlekanie w czasie lub odwracanie uwagi od zadania („zagada, a nie zrobi”).

     Dziecko dyspraktyczne, które ma problem z planowaniem i organizacją ruchową będzie preferowało bierny tryb życia i unikało nowych aktywności ruchowych. Szczególnie przykre są dla niego takie chwile, kiedy np. koledzy z klasy zazwyczaj na końcu wybierają go do swojej drużyny na w-f.

     Nauczyciel nie powinien jednakowo oceniać dziecka z dyspraksją i bez dyspraksji, ponieważ ono i tak szybko zauważy, że nie jest uzdolnione ruchowo, mniej pojętne od rówieśników. Zadaniem rodziców i nauczycieli jest zachęcanie dziecka do podejmowania nowych wyzwań i docenienie włożonego wysiłku.

     Problemy planowania ruchowego dotyczą zarówno motoryki dużej, jak i małej, ale mogą występować również w obrębie aparatu artykulacyjnego i nazywane są wówczas dyspraksją oralną. Zaburza ona rozwój mowy i artykulacji. Ciężka, stosunkowo rzadziej występująca forma dyspraksji nazywa się apraksją.

Planowanie motoryczne

     Planowanie motoryczne (praksja) – jest to umiejętność zaplanowania i wykonania nieznanego wcześniej, a więc niewyćwiczonego zadania ruchowego. Problemy w zakresie planowania ruchu nazywane są dyspraksją.

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

2020 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved