Integracja sensoryczna

     Integracja sensoryczna (przetwarzanie sensoryczne) jest to proces neurologiczny, w którym mózg odbiera pochodzące ze wszystkich zmysłów informacje, rozpoznaje je, interpretuje, segreguje oraz łączy ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami, w celu wykorzystania ich do wytworzenia adekwatnej reakcji organizmu, uwzględniającej zmieniające się warunki otoczenia. Inaczej, jest to taka organizacja wrażeń, by mogły zostać właściwie użyte do celowego, efektywnego działania. Dzięki integrowaniu i organizowaniu zmysłów wzroku, dotyku, ruchu, czucia mięśniowego, słuchu, smaku i węchu jesteśmy w stanie swobodnie współdziałać podczas zabawy, nauki i pracy, możemy dbać i samych siebie i innych.