Nadwrażliwość, czyli obronność sensoryczna

     Nadwrażliwość, czyli obronność sensoryczna, może dotyczyć każdego systemu: dotykowego, wzrokowego, słuchowego, przedsionkowego, rzadko – propriocepcji. Wiąże się z nietolerancją na pewien rodzaj bodźców, które odbierane są jako nieprzyjemne oraz wygórowanymi, nieadekwatnymi reakcjami na nie (obniżony próg pobudliwości). Jest deficytem neurofizjologicznym, a bywa mylnie interpretowana jako problem natury emocjonalnej, ze względu na towarzyszące jej często zachowania takie jak nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, czasem nawet agresja, itp. Nietolerancja nadmiaru bodźca/ców wywołuje reakcje unikania (ucieczki) lub walki. Jednym ze sposobów pomocy jest oswajanie dziecka z bodźcem poprzez systematyczne bodźcowanie w sposób nieawersyjny podczas przyjemnych działań i zabawy.