Konferencja
"Dzieci z FASD. Problemy, diagnoza, pomoc"

21 września 2018 r. w godz. 1000  - 1400

Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Bohaterów Westerplatte 64, sala 414

b14 2

Organizatorzy:
Fundacja "Trzeźwość" w Gdyni, Starostwo Powiatowe w Słupsku, Urząd Miejski w Słupsku, Urząd Miasta Ustka, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

Program konferencji:

1000     Otwarcie konferencji
 1015   Wpływ niezintegrowanych odruchów pierwotnych na funkcjonowanie dziecka z FASD
mgr Ewa Redmer - pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-profilaktycznego FAStryga
 1055   Zaburzenia przetwarzania bodźców sensorycznych u dzieci z FASD
mgr Agnieszka Hartung – pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-profilaktycznego FAStryga
 1135   Przerwa na poczęstunek
 1205   Interdyscyplinarna diagnoza FASD i pomoc dzieciom oraz ich opiekunom
lek. med. Grażyna Rymaszewska
 1235   Wspieranie rozwoju dzieci z FASD
mgr Monika Guzicka - terapeuta programu terapeutyczno-profilaktycznego FAStryga
 1315   Dyskusja panelowa z udziałem:  mgr Katarzyny Cioczek - psychologa klinicznego, neuropsychologa z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, mgr Honoraty Jamróz – psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, mgr Agnieszki Szreter – pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku
1400    Zakończenie konferencji

b14 2

Konferencja dofinansowana była przez Województwo Pomorskie, Urząd Miejski w Słupsku i Urząd Miasta w Ustce.

Patronat honorowy:

Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
Zdzisław Kołodziejski - Starosta Słupski
Robert Biedroń - Prezydent Słupska
Jacek Graczyk - Burmistrz Ustki
Prof. dr n. med. Barbara Kamińska - Konsultant Wojewody Pomorskiego w dziedzinie pediatrii 
Elżbieta Grygorowicz - Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
 

b14 2

Wykładowcy:

mgr Ewa Redmer - pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga". Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z FASD. Prowadzi szkolenia dotyczące problematyki FASD dla rodzin zastępczych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów sądowych.

mgr Agnieszka Hartung - pedagog, terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga". Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD, opracowuje domowe programy terapeutyczne dla dzieci z FASD, prowadzi terapię tych dzieci, m.in. metodą integracji sensorycznej. Prowadzi szkolenia dla specjalistów i rodziców zastępczych dotyczące FASD.

lek. med. Grażyna Rymaszewska - psychiatra, inicjatorka Kampanii STOP FAS. Ponad 20 lat zajmowała się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Obecnie kieruje Fundacją "Trzeźwość". Autorka projektów dot. FASD realizowanych przez Fundację, redaguje stronę www.stop-fas.pl.

mgr Monika Guzicka - terapeuta programu terapeutyczno-edukacyjnego „FAStryga". Pracuje w Specjalistycznej Poradni FAS prowadzonej przez Zachodniopomorską Fundację Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc" w Szczecinie. Zajmuje się diagnozą FASD. Prowadzi terapię dzieci z FASD – m.in. metodą integracji bilateralnej. Prowadzi grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z FASD. Jest rodziną zastępczą dla chłopca z FAS.

W dyskusji panelowej wzięli udział:

mgr Katarzyna Cioczek - psycholog kliniczny, neuropsycholog. Zawodowo związana z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz Ośrodkiem  Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci Wojewódzkiego Szpitala  Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku. Przez wiele lat aktywny członek Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych, a także Polskiego Towarzystwa Psychoterapii  Psychodynamicznej, uczestnik wielu konferencji i szkoleń z zakresu  psychologii rozwoju, psychopedagogiki oraz neuropsychologii

mgr Honorata Jamróz - psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, prowadzi w poradni m.in. diagnozę i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rowoju dziecka oraz w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego dla powiatu słupskiego.

mgr Agnieszka Szreter - pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, prowadzi w poradni m.in. diagnozę i terapię pedagogiczną, "Szkołę dla Rodziców", w placówkach na terenie powiatu - zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

 
b14 2