foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, tel.(fax) 59 8456085, 571381158, e-mail: pppslupsk2@interia.plRok szkolny 2016/2017

Zapraszamy do zapoznania się z organizacją pracy w roku szkolnym 2016/2017 i naszą ofertą programową.

Więcej informacji...

DRUKI

Druki wniosków, opinii i inne.

Więcej informacji...

Zapraszamy

..

Więcej informacji ...

Słowniczek pojęć

.

Więcej informacji ...

Informujemy, że 2 maja 2017 r. Poradnia będzie zamknięta.

graphic

Informujemy, że od 1 lutego 2017 r. zmieniły się terminy posiedzeń

Zespołów Orzekających.

Więcej informacji

graphic

UWAGA: dotyczy terminów ważności orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r. (więcej informacji....).

graphic

ZAPRASZAMY

nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i inne zainteresowane poniższą tematyką osoby

ze szkół i placówek z terenu powiatu słupskiego

na  spotkania sieci współpracy i samokształcenia

21 lutego 2017 r. godz. 1400 (wtorek) Wspomaganie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki (drugie spotkanie).

7 marca 2017 r. godz. 1500 (wtorek) Wspieranie rozwoju dziecka niepełnosprawnego w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (drugie spotkanie).

9 marca 2017 r. godz. 1400 (czwartek) Pomoc psychologiczna (drugie spotkanie).
Temat: Przejawy i powody agresji u dzieci.

 15 marca 2017 r. godz. 1500 (środa) Profilaktyka i terapia wad wymowy (drugie spotkanie).

 22 marca 2017 r. (środa) Doradztwo edukacyjno-zawodowe, umiejętności, predyspozycje, planowanie ścieżki kariery (drugie spotkanie).

graphic

Od 13 października 2016 r. zapraszamy także

na naszego FACEBOOKA.

graphic

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r.

wprowadziliśmy nowe druki wniosków

(do pobrania ze strony internetowej poradni w zakładce DRUKI)

Przypominamy o tym, że przed złożeniem wniosku o wydanie opinii, orzeczenia lub informacji o wynikach badań należy sprawdzić, czy dziecko ma aktualne badania psychologiczno-pedagogiczne.

Jeśli nie - należy złożyć najpierw wniosek o udzielenie dziecku pomocy (druk do pobrania).

 graphic

 Organizowanie kształcenia dzieci i uczniów posiadających orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe przepisy - więcej informacji ....

 

Linki

  • MEN
  • Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  • OKE w Gdańsku
  • ORE
  • Polskie Towarzystwo Dysleksji
  • KOWEZiU
  • Wyszukiwarka szkół i zawodów

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

2017 Copyright Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku Rights Reserved